• πάμε πάλι blogovision: δεκαοκτώ #2015


The Immaterial Girl- Kieron Gillen and Jamie McKelvie

#18: In Colour- Jamie xx
#19: Art Angels- Grimes
#20: The Magic Whip- Blur

Δεν υπάρχουν σχόλια: