• πάμε πάλι blogovision: δεκαεφτά #2015

Pretty Deadly - Kelly Sue DeConnick and Emma Ríos
#17: Father John Misty - I Love You, Honeybear
#18: In Colour- Jamie xx
#19: Art Angels- Grimes
#20: The Magic Whip- Blur

Δεν υπάρχουν σχόλια: